Engel van VertrouwenVertrouwen in het leven werkt geruststellend

en benadrukt het positieve karakter ervan.

 

Vertrouwen is de pijler van onze hoop en ons geloof.

Het komt voort uit onze ervaring met de goddelijke kracht in onszelf en het vaststaande feit dat het ons leven ondersteunt.

Vertrouwen is inherent aan ons diepere besef dat het leven goed is en dat wij deel van een groter geheel zijn, eeuwig verbonden en saamhorig.

Deze zekerheid ondersteunt ons wanneer het leven pijnlijk en moeilijk lijkt of wanneer de toekomst onzeker is. We vertrouwen erop dat het leven ons ondersteunt in ons groei en ontwikkelingsproces. Ook al waarderen we misschien niet wat er gebeurt of begrijpen we niet helemaal wat de risico’s ervan, het betekent toch dat we diep in ons hart wel weten dat alles goed zal komen, hoe moeilijk het ook mag lijken.

We ontwikkelen een geloof in God om ons te begeleiden, te beschermen en ons vrede te brengen doordat we bereid zijn de leiding over ons leven aan God over te laten.

We dragen onze angsten, twijfels, en zorgen in het gebed aan Hem over, in de overtuiging dat Hij ons het hoogste goed en grote vreugde zal bieden.

Bidden versterkt onze relatie met God en het besef dat we onder Zijn hoede zijn.

We vertrouwen op onszelf, we vertrouwen erop dat het leven zal lopen zoals het moet en we vertrouwen op de Almachtige om ons naar een veilige haven te leiden.

 

 

Meditatie

Erop vertrouwen dat plezier en liefde altijd zullen voorduren, zijn positieve geloofsovertuigingen die onze sterkste levensprincipes weerspiegelen.

 

Vertrouwen komt uit het diepste van ons wezen.

Kijk diep in uw hart en zoek in het midden naar de parel van vertrouwen.

Door bij deze plek te komen, bevestig u uw vertrouwen in het leven.

Een dergelijke affirmatie bekrachtigt alles wat positief, heel, en goed in uw leven is, en zal positief afgestemd blijven, zelfs te midden van twijfels en angst.

Getuig van uw vertrouwen in de eeuwige waarheden, in de aanwezigheid van het goddelijke in uw leven en in uw hoogste goed.

Deze bekrachtiging zal deuren voor u openen.

Gebed

Heilige Engel van Vertrouwen, ontsteek de vonk van vertrouwen in Gods eeuwige liefde voor ons.

Laat dit de deuren naar goedheid en vreugde openen.

Laat ons erop vertrouwen dat de goede wil zich op elke manier in ons zal uiten.

Help ons vertrouwen in de Heilige Geest en dat wat er ook gebeurt, zo is bedoeld.

Amen

 

 

Bron: Het Engelencalendarium

Reactie schrijven

Commentaren: 0