· 

Het geheim van de Violette VlamDe Violette Vlam is een wonderbaarlijke spirituele energie. Het komt overeen met de hoge frequentie van violet licht en degenen die een open spiritueel zicht hebben, hebben het gezien als een prachtige violette aura of vlam. Het is de samengesmolten spirituele energie van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid, vrijheid en transmutatie.

Het gebruik van deze spirituele energie wordt onderwezen door de Geascendeerde Meester Saint Germain. De Violette Vlam is een van de oorzaken achter de wetenschap van wonderen, een universeel oplosmiddel van hemelse alchemie en een speciale spirituele oplossing voor onze tijd. Het is het elixer van de tijd.

Heiligen en adepten van Oost en West hebben lang de spirituele energie van de violette vlam gebruikt om hun spirituele ontwikkeling te versnellen. Sommigen ervoeren de geheime vlam zelf, en sommigen kenden het als de kracht van Gods barmhartigheid om harten en de wereld om hen heen te veranderen. Deze geheime wijsheid werd vele eeuwenlang niet aan het publiek gegeven.

De violette vlam bleef tot in de twintigste eeuw een geheime leer in de spirituele of etherische retraites van de Grote Witte Broederschap. De 20e eeuw en de onze, is de deur tussen verschillende spirituele tijdperken. We leven in het cruciale interval voor Lichtdragers om hun rechtmatige spirituele bestemming op te eisen, verloren kansen goed te maken met de violette vlam en de wereld te helpen ring met vrijheid.

Al tachtig jaar bereiden Saint-Germain en de Meesters de wereld voor op het binnengaan van het Watermantijdperk, het spirituele tijdperk waarin vrede, verlichting en vrijheid meer mogelijk worden. Over Saint-Germain wordt in het boek Openbaring gesproken als de stem van de Zevende Engel die onze zielen leert om hogerop te komen. Hij leert ons het Nieuwe Lied te Zingen. Dit nieuwe lied is er een van een nieuwe vibratie en spirituele energie die de wereld al lang niet meer heeft gezien.

Hij verscheen aan Guy Ballard, bekend als de auteur Godfre Ray King, in de jaren 1930 en gaf de eerste lering over hoe je je spirituele pad kunt versnellen met de violette transmuterende vlam en I AM affirmaties. Tijdens zijn eerste onthullingen over de Violette Vlam heeft Saint-Germain gezegd: "Het gebruik van de violet verterende vlam is waardevoller voor jou en voor de hele mensheid dan alle rijkdom, al het goud en alle juwelen van deze planeet."

Saint-Germain beschreef de violette vlam in de boeken Unveiled MysteriesThe Magic Presence en de I AM Discourses. Saint-Germain bleef zielen van licht bereiken via de Boodschappers Mark en Elizabeth Clare Prophet en The Summit Lighthouse van de jaren 1960 tot 2000. Hij gaf geavanceerde leringen en inwijdingen via de Profeten over de Violette Vlam en de beoefening daarvan die fundamenteel zijn voor het spirituele pad in Waterman.

 

Een paar van de klassieke boeken van Elizabeth Clare Prophet over de Violette Vlam, Violette Vlam om lichaam, geest en ziel te genezen en profetie voor een nieuw millennium, zijn gratis beschikbaar op deze site om je te helpen je spirituele pad te versnellen.

Een tijd voor transformatie:

Wereldgebeurtenissen en veranderingen lijken razendsnel te gebeuren. We staan voortdurend in contact met nieuws en crisissituaties over de hele wereld. We beïnvloeden de wereld ook door wie we zijn en wat we geloven, wat we kiezen om te zijn of niet te zijn. Ieders keuze doet er echt toe.

Wat kan één persoon doen in het licht van politieke onrust, economische uitdagingen, terrorisme en zelfs weersextremen? De waarheid is dat elke spirituele zoeker een krachtpatser van spirituele energie is en meer telt in de wereldvergelijking dan de meesten zich realiseren. We kunnen het cruciale verschil maken in wereldgebeurtenissen.

De Violette Vlam is de intense spirituele energie die snelle positieve verandering kan brengen.

Waarom nu?

De hemel heeft een 'just in time delivery system'. We staan voor intense uitdagingen, dus we krijgen het wonder van de violette vlam om ons te helpen het verleden te transmuteren en een nieuwe wereld te creëren. Jezus vroeg ons te bidden: "Uw Koninkrijk kome op aarde, zoals het in de hemel is". We kunnen dat hemelse koninkrijk bevestigen door ons werk met de violette vlam.

De Violette Vlam is een krachtig middel om die hemelwereld dichter bij de aarde te brengen.

De Grote Broederschap van spirituele adepten voorzag dat deze uitdagende tijd op aarde een spiritueel wonder vereiste. Toen de tijd daar was, openbaarde meester Saint-Germain opnieuw de leringen over de Violette Vlam aan de mensheid. Voorheen wisten alleen degenen in de spirituele retraites van de violette vlam. Nu onthult Saint-Germain:

"Terwijl je ziel 's nachts uit het lichaam reist naar de etherische retraites voor studie, wordt je de filigraandraad van licht getoond die uitstraalt vanuit een hartchakra gevuld met de liefde van barmhartigheid.

Sommigen van jullie hebben gezien waar er een aantal draden zijn geweest die zo groot zijn dat ze niet eens kunnen tellen, en deze draden van violette vlammen, bijna als een ragfijne sluier, zijn rechtstreeks naar harten over de hele planeet gegaan...

Je kunt me in een kwartier per dag violette vlamdecreten geven bij je hebben; en in mijn aanwezigheid bij jullie kunnen jullie een impuls van violette vlam geven aan vele zielen op de planeet." 

 

De Geascendeerde Meester Saint Germain roept je op als een mede spirituele alchemist om de vlam van vreugde, transmutatie, barmhartigheid en vastberadenheid aan te wakkeren. Baad de aarde in violet vuur. Verzadig jezelf en je geliefden in de energie van de violette vlam en zie je wereld veranderen.

 

Don't Take it on Faith – Luister naar de wetenschappers: Voor de wetenschappelijk ingestelde mensen is hier de grootste verklaring waarom de violette vlam werkt – "In onze fysieke wereld is het violette licht de kortste golflengte van het licht en daarom de hoogste frequentie in het fysieke spectrum. Omdat frequentie recht evenredig is met energie, heeft het violette licht ook de meeste energie! Dat betekent dat het het grootste vermogen heeft om materie op atomair niveau te veranderen."

Wat gebeurt er als je de Violette Vlam gebruikt?

Met elke slag van ons hart stroomt er energie naar ons toe vanuit onze Hogere Bron.

Elk moment beslissen we of we er een positieve of negatieve draai aan geven. We hebben de vrije wil om Gods energie die naar ons toekomt te "kwalificeren".

Door de wet van de cirkel, de wet van karma, zal die energie naar ons terugkeren.

Onze energiekeuzes komen terug en brengen meer van hetzelfde in ons leven. Het komt als zegeningen, het komt als lessen voor ons om te leren het beter te doen, en als een kans om dingen goed te maken. Negatieve keuzes zorgen ervoor dat negatieve energie zich ophoopt in onszelf, onze cellen, onze psychologie en creëert onze beperkingen.

Velen verwijzen naar deze energie als negatief karma.

Dit gebeurt ook op groepsniveau, in gemeenschappen, landen en de wereld.

Dit groepskarma beïnvloedt ons lot. De visualisatie, bevestiging en meditatie op de violette vlam verbruikt deze negatieve energie – transmuteert het naar positieve energie.

We kunnen met dit violette licht werken om onszelf en deze wereld om ons heen te draaien.

We kunnen de energie vrijmaken!

Saint-Germain leert dat de violette vlam het vermogen heeft om fysieke omstandigheden te veranderen vanwege alle spirituele vlammen; het violet staat qua trilling het dichtst bij de componenten van de materie. De violette vlam kan letterlijk de negatieve lagen van energie in en tussen de atomen van je wezen verteren.

Denk er eens over na: als je energie kunt vrijmaken die op zijn plaats zat door een negatieve gedachte of gevoel, ga je dan niet terug en verander je het verleden?

 

Je elektronen een draai geven!

Wanneer je om de violette vlam roept, zet deze een polariteit op tussen de kern van het atoom en de witte vuurkern van de vlam. De kern, die uit materie bestaat, neemt de negatieve pool aan en de witte vuurkern van de violette vlam, zijnde Geest, neemt de positieve pool aan. Deze interactie zet een oscillatie op, een trilling die de dichtheid losmaakt.

Bij contact met de violette vlam wordt deze dichte substantie gereinigd, gezuiverd en hersteld tot zijn oorspronkelijke zuiverheid. De elektronen beginnen weer vrij te bewegen en verhogen onze hele vibratie en ons energieniveau.

Violette Vlam aanroepen met de Wetenschap van het Gesproken Woord:

Omdat we de energie die het Universum ons geeft met elke hartslag kwalificeren, is hoogstwaarschijnlijk een deel ervan niet op de beste manier gekwalificeerd. Elke keer dat we bijvoorbeeld ons geduld verliezen, geïrriteerd raken of onze tijd besteden aan het beoordelen van anderen, kwalificeren we die energie negatief. Welnu, er is een spirituele wetenschap om die energie te transmuteren.

 

Spirituele zoekers zijn bekend met meditatie, visualisatie en affirmatie. We kunnen de prachtige violette vlam zien en het licht ervan visualiseren over ons, onze families, onze wereld. We kunnen er diepe meditatie op ingaan en zijn aanwezigheid in onze omgeving toelaten. Nog krachtiger kunnen we de energie van de violette vlam in ons leven bevestigen door middel van de Wetenschap van het Gesproken Woord.

De naam van God, IK BEN DIE IK BEN, zoals aan Mozes onderwezen, is de sleutel tot manifestatie. 

Ik Ben een wezen van violet vuur,

IK BEN de zuiverheid die God verlangt.

De aarde is een planeet van violet vuur,

de aarde is de vrijheid die God verlangt. 

 

Door de naam van God op zo'n manier te gebruiken, ontstaat een interactieve relatie met de Geest – je wordt een medeschepper door de kracht van decreten.

 

 

We zijn geroepen om medescheppers met God te zijn.

De aarde is een schoollokaal waar we leren verantwoordelijkheid te nemen voor onze energie. Nu heb je toegang tot de kunst en wetenschap van decreten om je te helpen. De wetenschap van het Gesproken Woord, van het gebruik van decreten, stelt de ziel in staat om de Bijbelse leer te volgen "met betrekking tot de werken van mijn handen, beveelt gij Mij.".

 

Net als gebeden zijn decreten gesproken smeekbeden aan God. Maar ze zijn een gebod om de wil van God te manifesteren. Wanneer je de violette vlam decreten gebruikt, beveel je de stroom van energie van geest naar materie. Je bent niet langer een rechtvaardige indiener, maar gaat een partnerschap en een interactieve relatie met God aan.

Sluit je aan bij de Golf van Licht

Sluit je aan bij de naderende golf van Spiritueel Licht terwijl de violette vlam over de planeet raast. Voel de vreugde van vrijheid terwijl de oude dichte energieën worden weggevaagd. Het bewustzijn van de mensen op aarde wordt herboren en de spirituele vuren van vrijheid zegenen iedereen, elke familie, elke natie en de wereld. We nodigen je uit om de decreten en meditaties op deze website uit te proberen.

Roep Aartsengel Michaël aan voor je spirituele bescherming voordat je de Violette Vlam decreten geeft. Visualiseer een buis van Licht over je heen en het blauw van Gods wil en bescherming om je heen en je gezin. Je hebt dus de belangrijke spirituele basis gelegd voor je spirituele alchemie met het violette vuur. Mediteer, visualiseer, zing, wals op de driekwart beat die de violette vlam is en verhef je geest - stuur de Violette Vlam uit en geniet van de terugkerende stroom van vreugde, vrijheid en transmutatie.

 

Bron: www.violetflame.com

 

 

Laat gerust een reactie achter...

Reactie schrijven

Commentaren: 0