· 

I AM LIGHT van KuthumiThe student begins bij visualizing the treefolt flame expanding from within the secret chaber of his heart. He then seals himself and his consciosness in a globe of white fire and when he is set he proceeds to recite the following words with utter humility and devotion.

 

I AM Light, glowing Light,

Radiating Light, intensified Light.

God consumes my darkness,

Transmuting it into Light.

 

This day I AM a focus of the Central Sun.

Flowing through me is a crystal river,

A living fountain of Light

That can never be qualified

By human thought and feeling.

 

I AM an outpost of the Divine.

Such darkness as has used me is swallowed up

By the mighty river of Light which I AM.

 

I AM, I AM, I AM Light;

I live, I live in Light.

I AM Light's fullest dimension;

I AM Light's purest intention.

 

I AM Light, Light, Light

Flooding the world everywhere I move,

Blessing, strengthening, and conveying

The purpose of the kingdom of heaven.

 

As you visualize the cosmic white-fire radiance around yourself, do not be concerned with the errors in your thought that trought the years may have intruded themselves upon your consciousness.

Do not allow yourself to concentrate upon any negative quelity or condition.

Do not let your attention rest upon your supposed inperfections.

Instead, see what the light can do for you.

See how even your physical form can change, how a strengthening of the bonds of your health can accur in body, mind, and spirit.

 

Try this exercise, simple though it may seem, and now that many accended beings will performing it with you. 

De student begint met het visualiseren van de drievoudige vlam die zich uitbreidt vanuit de geheime kamer van zijn hart. Vervolgens verzegelt hij zichzelf en zijn bewustzijn in een bol van wit vuur en wanneer hij is ingesteld, gaat hij verder met het opzeggen van de volgende woorden met uiterste nederigheid en toewijding.

 

IK BEN Licht, gloeiend Licht

Stralend Licht, geïntensiveerd Licht

God verteert mijn duisternis

Transformeer ik in het Licht

 

Deze dag BEN IK een focus van de Centrale Zon

Door mij heen stroomt een kristallen rivier

Een levende fontein van Licht

Dat kan nooit gekwalificeerd worden

Door menselijk denken en voelen

 

IK BEN een buitenpost van het Goddelijke

De duisternis die mij heeft gebruikt, wordt opgeslokt

Bij de machtige rivier van Licht die IK BEN

 

IK BEN, IK BEN, IK BEN Licht

Ik leef, ik leef in Licht

IK BEN de volste dimensie van Licht

IK BEN de zuiverste intentie van Licht

 

IK BEN Licht, Licht, Licht

Overal waar ik me bewoog, overspoelt de wereld

Zegenen, versterken en overbrengen

Het doel van het koninkrijk der hemelen

 

Als je de kosmische straal van wit vuur om je heen visualiseert, maak je dan geen zorgen over de fouten in je denken die zich door de jaren heen in je bewustzijn hebben genesteld. Sta jezelf niet toe om je te concentreren op een negatieve oorzaak of aandoening.

Laat je aandacht niet rusten op je vermeende imperfecties.

Kijk in plaats daarvan wat het licht voor je kan doen.

Zie hoe zelfs je fysieke vorm kan veranderen, hoe een versterking van de banden van je gezondheid kan ophopen in lichaam, geest en geest.

Probeer deze oefening, hoe eenvoudig het ook lijkt, en nu zullen veel toegetreden wezens het met je uitvoeren.

 

 


Voor meer spirituele lessen, kijk op mijn Blog...


Laat gerust een reactie achter...

Reactie schrijven

Commentaren: 0