Gebeden & Meditaties van Engelen

Engel van Dankbaarheid - Pinksteren
De Engel van Dankbaarheid heeft de leiding over het christelijke feest Pinksteren. Dit is de viering van het geschenk van de uitstorting van de Heilige geest over Jezus discipelen, die dan de apostelen van het nieuwe geloof worden. We danken op dit feest voor de herscheppende macht van Gods liefde in de wereld.

Engel van Vitaliteit
In dit seizoen gaat de levensenergie in een hogere versnelling en willen we delen in de natuurlijke rijkdommen. We willen voldoende energie hebben om alles wat we willen doen te kunnen doen. Onze vitaliteit is het beste bewijs van ons fysieke welzijn, onze emotionele toestand en onze creativiteit. Hoe meer we dus doen wat we oprecht willen, en wat ons gevoel van eigenwaarde steunt en ons innerlijke licht laat schijnen, hoe groter onze fysieke vitaliteit zal worden.

Engel van Aardse Verlangens
Stier is een aardeteken gebaseerd op het plezierige in het leven en heerst over een seizoen vol schitterende kleuren en groen gekleurde schoonheid. Als de jonge gewassen en nieuwe energie zich ten volle hebben ontplooid, is de lente op zijn mooist. Het uitlopende leven wekt onze creatieve neigingen.

Engel van Vertrouwen
Vertrouwen in het leven werkt geruststellend en benadrukt het positieve karakter ervan.

Engel van Opstanding
Het oudste en heiligste christelijke feest, Pasen wordt geleid door de Engel van Opstanding. Voor miljoenen gelovigen is de opstanding van Christus uit zijn graf, drie dagen na zijn dood aan het kruis, het grootste wonder en de machtigste gebeurtenis uit de geschiedenis. Dit mysterie staat centraal in het christelijk geloof.

Engel van Geloof
Als de lente begint en de aarde uit haar winterslaap verrijst, kunnen de weersomstandigheden grillig zijn. Ook in onze innerlijke wereld kan onze nieuwe levenszin uitdagingen tegenkomen die ons van ons ingeslagen pad afblazen. We hebben het geloof nodig met onze diepste intenties op één lijn te blijven in veranderende omstandigheden.

Engel van Loslaten
Innerlijk loslaten is noodzakelijk om vreugdevol in het heden te kunnen leven. Wanneer wij onze emoties opkroppen, remmen we onze vitaliteit en raken we gedeprimeerd. Door twijfels, angsten en pijnlijke gedachten los te laten, herwinnen we de kracht en worden we weer vitaal en boordevol leven. Emotionele bevrijding leidt tot aanvaarding en uiting van angst, woede, verraad, pijn, en de wens om dingen te veranderen.

Engel van Hoop
Er is altijd weer nieuwe hoop in de ziel. Het hoort bij het menszijn om te hopen op goedheid en kans op succes, omdat we weten dat we altijd verbonden zijn met de macht van het goede, door aanwezigheid van onze vader en moeder God. We blijven hoopvol onder de grimmige omstandigheden, zelf als zaken anders uitpakken dan we hadden gewenst.

Engel van Verzoening
Verzoening betekend op een diep bewustzijnsniveau aanvaarden wat in het verleden is gebeurd en in het heden onvervuld is. Zodra we de dingen accepteren zoals ze zijn, of we het nu leuk vinden of niet, kunnen we ons neerleggen bij pijn, verdriet en scheiding. We kunnen afscheid nemen van gemiste kansen, onvervulde beloften en teleurstellende resultaten en doorgaan met ons leven.

Engel van Wedergeboorte
Onderzoek vanbinnen wat oud, vermoeid en star aanvoelt. Stel u deze gedeelten van uzelf voor terwijl e zachter worden, ontspannen en wegsmelten. Intussen ademt u rustig door.