Hemelse /Engelen-wezens


Universele Moeder

Als ik over de “Universele Moeder” schrijf, dan schrijf ik over de hoogste liefdesenergie die wij als mens kunnen voelen.

Onze moeder die alles geschapen heeft.

De moeder is het begin en het eind en ze volstaat voor het vrouwelijke, maar ook voor het mannelijke.

Ze is onzijdig, maar ik noem haar moeder, omdat wij allen uit haar geboren zijn.

Zij is de pure liefde, zij is de stilte en ze houdt zo veel van jou!

Ze wil graag dat je naar jezelf gaat kijken, luisteren, van je zelf gaat houden. Ze wil graag dat je zonder enige dualiteit om je heen gaat kijken. Ze wil graag dat je jezelf verbind met alles wat leeft. Kijk eens naar een bloem, een vlinder of een boom, daarin zit onze moeder verscholen. Onze moeder is alles en kent vele gedaantes. Laat haar in je hart, ze zal je dragen en je me liefde omringen. 


Aartsengelen

Elke Aartsengel is gespecialiseerd op een bepaalt vlak, het zijn de boodschappers van de Universele Moeder. De Aartsengelen helpen oude patronen los te laten en karma in te lossen. Ze helpen de planeet Aarde en alles wat er op en omheen leeft te leiden, te beschermen, en om tot de juiste manier tot evolutie te komen in onze levensprocessen.

De Aarsengelen staan tussen de universele Moeder en de Hoogste Engelen in.

Zij hoeven niet de Engelentrap te betreden, ze hoeven niet de Hemelse lessen te leren.

Zij zijn de eerste schepselen van de Hemelse eenheid die de Universele moeder heeft gecreëerd. Deze Aartsengelen zitten vol humor en ze passen zich aan op onze trillingen om hun boodschap te verkondigen.

Ze bieden je liefde, rust, spirituele steun, bescherming en kracht.

Roep hen aan, ze zullen je zoveel kracht geven!

1. Ariel
De naam Ariel betekent: "Leeuw van God"
Ariel beschermt de elementen en met name de aarde, water en lucht. Als je steun wil hebben bij het verbeteren van het milieu of aan het broeikaseffect, dan is Ariel de meest aangewezen engel, die ons helpt met goddelijke magie.

2. Azrael
De naam Azrael betekent: "Hij die God helpt"
Azrael helpt mensen die verdriet hebben op emotioneel, materieel en spiritueel gebied. Bijvoorbeeld bij het verlies van een geliefd persoon zal hij nabestaanden terzijde staan op een rustige en respectvolle manier.

 

3. Chamuel
De naam Chamuel betekent: 'Hij die God ziet"
Chamuel beschermt onze persoonlijke wereld en helpt ons als we vragen hebben over belangrijke levensgebieden zoals relaties, vriendschappen, loopbaan en het doel van ons leven. We kunnen een beroep doen op Chamuel als we willen werken aan een stevig fundament in onszelf zodat we in staat zijn om langdurige betekenisvolle en gezonde relaties op te bouwen.

4. Gabriel
De naam Gabriel betekent: "God is mijn kracht"
Gabriel helpt ouders bij conceptie en zwangerschap, maar ook bij adoptie. Daarnaast helpt hij op gebieden die met kunst, creativiteit of communicatie te maken hebben.

5. Haniel
De naam Haniel betekent: "Glorie van God"
Haniel kan ons helpen om de verloren gegane geheimen terug te vinden van natuurlijke geneeskrachtige remedies. Maar ook bij het ontwikkelen van paranormale vermogens (zoals helderziendheid, en geneeskracht via handoplegging)

6. Jeremiel
De naam Jeremiel betekent: "Genade van God".
Jeremiel is de aartsengel die betrokken is bij profetische gaven. Hij help ook om zielen die pas overgegaan zijn met het overzien van hun leven. In een periode waarin je je eigen leven wilt bekijken, om te zien hoe het tot nu toe verlopen is en hoe het verder zou moeten gaan, kan Jeremiel je helpen.

7. Jophiel
De naam Jophiel betekent: "Schoonheid van God"
Jophiel helpt met krijgen van inspiratie, vooral kunstenaars. Maar hij helpt ons ook te verlangzamen in hectische tijden, zodat we de schoonheid om ons heen weer kunnen zien.

8. Michael
De naam Michael betekent: "Hij die is als God"
De belangrijkste twee taken van de aartsengel Michael zijn:
- het verlossen van de wereld en de mensen van deze wereld van angst - het ondersteunen van "lichtwerkers" op deze wereld, dat zijn mensen die bezig zijn met healing en spiritueel onderricht.

9. Raguel
De naam Raguel betekent: “Vriend van God”.
De hoofdtaak van Raguel is om ervoor te zorgen dat alle andere aartsengelen samenwerken op een harmonieuze en ordelijke manier. Want alleen zo kan de Goddelijke wil uitgevoerd worden. Raguel neemt het op voor mensen die zich niet begrepen voelen of miskend worden. Hij zorgt ervoor dat ze zich krachtiger gaan voelen en meer (zelf)respect krijgen

 

10. Raphael
De naam Raphael betekent: "God geneest"
Raphael is een krachtige healer, die iedereen die daarom vraagt helpt met een snelle genezing. Je kunt Raphael ook vragen om iemand anders te helpen, maar hij zal nooit tegen de vrije wil van iemand ingaan. Dus iemand die geen spirituele behandeling wil heben, zal deze ook niet krijgen. Raphael kan je ook leiden en begeleiden bij je spirituele reis in jezelf; je zoektocht naar "groei" en "waarheid".

11. Raziel
De naam Raziel betekent: "Geheim van God"
Omdat Raziel heel dicht in de buurt van God werkzaam is, kent hij alle geheimen van God. Raziel kan je helpen om esoterische zaken te begrijpen en om je paranormale gaven verder te ontwikkelen.

12. Uriel
De naam Uriel betekent: "Licht van God"
Uriel verheldert situaties en kan voorspellende boodschappen doorgeven. Maar hij is zo subtiel, dat je zijn aanwezigheid nauwelijks opmerkt, zodat het lijkt alsof die ingeving van je als vanzelf kwam.

13. Zadkiel
De naam Zadkiel betekent: "Rechtvaardigheid van God"
Zadkiel kan je helpen om mededogen te hebben voor jezelf en voor anderen, zodat je gevoelens van veroordeling kunt loslaten. Hij helpt ons om het goddelijke licht in onszelf en anderen te zien en niet meer te focussen op fouten en ego-kwesties. Dat betekent niet dat je het slecht gedrag van iemand goedpraat, maar wel dat je niet hoeft te blijven vastzitten aan resten van pijn van vroeger.

Er zijn nog twee Aartengelen, waarvan de naam niet op "el" eindigt, namelijk Metatron en Sandalphon. Dit zijn ook de enige twee engelen die oorspronkelijk mens zijn geweest, maar die door God verheven zijn tot engel. Wat de namen Metatron en Sandalphon betekenen is niet helemaal duidelijk.

14. Metatron
Metatron heeft een speciale band met kinderen, en met name als zij paranormale gaven hebben. Je kunt Metatron dan ook met recht de beschermer van nieuwetijdskinderen (indigokinderen) noemen.

15. Sandalphon
De belangrijkste rol van Sandalphon is het doorgeven van onze gebeden aan God, zodat het verhoord kan worden. Een boodschap van Sandalphon komt vaak via muziek of via de woorden van anderen tot ons.

 

 


Hoogste Engelen

In mijn verhalen zijn de Hoogste Engelen een groep Engelen die de liefde doorgeven. Ze hebben alles wat ze als Engel mochten leren geleerd en staan evenals de Aartsengelen bovenaan de ladder van Hiërarchie.

Veel verschillende benamingen vind je op het internet, maar ik geef de voorkeur aan de niet zo moeilijke namen en hou het graag bij de Hoogste Engelen.

De hoogste Engelen hebben in mijn verhalen een parelmoerkleurige kleur. En hebben zwarte ogen met daarin het universum. Ze zijn niet alleen lief, ze zijn ook wijs en ze hebben het overzicht over alles en ze zijn verbonden met iedereen. Ze hebben de ladder beklommen, en hebben het hoogste gehaald wat ze als Engel konden halen. 

Hun taak is, om iedereen thuis te laten komen. 

Roep hen aan, je houden ook van jou!

 


Gouden Engelen

In mijn verhalen staan de Gouden Engelen een tree lager dan de Hoogste Engelen. Ze zijn prachtig Goud van kleur en hun liefde is onvoorwaardelijk. Ze helpen de andere Engelen in hun lessen, ze zijn mentors van de Hemel. Ze zijn zo lief, ze zijn zo behulpzaam, je moet wel van ze houden als je ze voelt of ziet.

Ze houden onveranderlijk van jou!


Witte Engelen met gouden vleugels

Ohhh ze zijn zo lief en leergierig de witte Engelen met de Gouden vleugels. Ze staan een tree lager in mijn verhalen dan de Gouden Engelen, maar hun liefde is zo zuiver. Ze helpen waar ze kunnen. Ze zijn de verbinder ’s. Ze hebben de taak om alles te verbinden in de Hemelse werelden en de zielen die daar leven te helpen om hoger in bewustzijn te komen.

 

Laat deze Engel je helpen met je bewustzijnsproces!


Witte Engelen

Witte Engelen zijn overal, in iedere sfeer. Ze helpen waar ze kunnen. Ze begeleiden zielen die in de sferen zijn aan gekomen. Ze helpen met antwoorden en vragen. Ze helpen de zielen die terug gekeerd zijn met hun Hemelse lessen. Ze bereiden hen voor op een terug keer naar Aarde. Ze doen alles en helpen overal. Ze zullen vanuit alle sferen leren en zichzelf steeds hoger opwerken. Zie het als een school, ze zullen uiteindelijk gouden vleugels krijgen, daarna zullen ze veranderen in een mooie Gouden Engel. Uiteindelijk zullen ze het hoogste bereiken wat ze kunnen bereiken en is er een Hoogste Engel bij gekomen. 

Roep hen aan en ze zullen helpen!


Beschermengelen

Je kent dat vast wel, je wilt de straat oversteken en net op het laatste moment word je tegen gehouden en een auto raast aan je voorbij. Je bent even beduusd en moet even bijkomen van de schrik. We zeggen dan;  ‘mijn beschermengel heeft even ingegrepen’, maar is dat ook zo? Ja, er is een intelligent wezen bij ons, dat zorg draagt voor ons leven. Het zal voor ons zorgen als een moeder voor haar kind. Het zal je beschermen, troosten, je inzichten geven om nieuwe beslissingen te nemen in dit leven. Hij zal je lichaam bewaken als je aan het dromen bent en even je lichaam verlaat. Hij zal je begeleiden naar het Hiernamaals. Kortom, hij is altijd bij je en sluit hem in je hart.   


Water-Engelen

Kom je de Water-Engelen tegen in je verhaal, dan ben je werkelijk bijzonder. Je ziet ze niet zo vaak. Leer ze kennen, maak contact met ze. Ze wonen in de Waterwereld en hebben als taak om de Waterwereld in balans te houden. De Water-Engelen leven in zee waar ze samen met de dolfijnen en de walvissen op reis gaan. Ze houden contact met alles wat leeft. Ook zijn er Water-Engelen in het meer en kanalen en de rivieren te vinden.  Zij zorgen dat alles wat leeft in balans blijft, en de liefde die ze uitstralen is hartverwarmend. Is hun taak als Water-Engel volbracht, dan zullen ze in één van de sferen in de Hemel als Engel verder leren. Leer ze kennen, ze zijn heel bijzonder, ze zullen je kind in jezelf wakker maken.  

 


Engelen legioen

Een engelen legioen is een grote groep Engelen die samen werken. 

Ieder aardsegel heeft zijn eigen groep met Engelen en allemaal hebben ze een andere taak. Roep je Engel Michael aan, dan zal niet alleen hij, maar ook zijn Engelen je helpen bij bescherming. Vraag je hulp aan Engel Rafael, dan zul je hulp krijgen van zijn Engelen bij ziekte en genezing. Een legioen is een groep met engelen die voor een  aardsengel werken.


Feeën

Kom je een Fee tegen of een groep Feeën, dan wil dit zeggen dat ze je welkom heten in hun wereld. Je bent uitgenodigd om in hun wereld te wandelen en daar inzichten te krijgen. Feeën zijn erg op hun zelf en hebben een serieuze uitstraling. Hun ogen met daarin het universum met haar sterren en planeten, verraden eigenlijk hun liefde voor jou. Zodra ze je hart gelezen hebben, zullen ze jou die liefde geven waar je zo naar hebt verlangt.

De wereld van de Feeën is groen, met veel bomen, struiken en hoog beboste heuvels en bergen. Het zien van watervallen met die prachtige regenbogen is een normaal iets in deze wereld. Voel je wegkom als je hun wereld binnen wandel en proef de sfeer van sereniteit, liefde en compassie. 


Elfen

Elfjes komen niet alleen maar in sprookjes voor. Nee, ze bestaan is de verborgen werelden. Vele eeuwen geleden waren alle werelden nog samen één. Het was een paradijs op Aarde. Maar de mens veranderde en langzaam kwam de verdichting om de Aarde heen.

De kleine vrienden van vroeger kunnen nog wel door de poorten terug naar ons, maar wij kunnen dat pad niet terug vinden. Zo nu en dan mag ik schrijven over deze werelden en dat is een feest. De Elfjes zijn zo klein en vriendelijk. Ze wonen in kleine huisjes in bomen.

De huisjes hebben verschillende kleuren en hangen op verschillende hoogtes. De dieren en de Elfjes kunnen met elkaar communiceren en hebben de grootste lol.

De Elfjes zijn klein, kleurrijk net als hun huisjes en ze hebben grappige hoge stemmetjes. Ze hebben altijd een goed humeur en zijn zeer behulpzaam. Ze helpen waar ze kunnen, niet alleen met de mens maar ook met de dieren en de natuur waarin ze leven. Sluit deze kleine vriendjes in je hart en je zal zeker beloond worden.   


Kaboutertjes

De kabouters zijn geen sprookjes figuren die je in slaap maken met hun kruiwagentje vol met zand. Nee, de kabouters zijn een heel liefdevol volkje waar je wel van moet houden. Ze zeggen dat er vele verschillende soorten zijn, maar ik ken alleen nog maar de liefdevolle mannetjes en vrouwtjes die zeer behulpzaam zijn.

Ze helpen bij het opruimen zowel van jouw innerlijke pijn en van de natuur.

Ze helpen de nimfen met opruimen en ze zijn druk met de beestjes. Ieder dier heeft een taak en ze helpen daarbij. De kabouters zijn overal, ze kunnen zich zeer goed verstoppen en niet iedereen kan ze zien. Mocht je graag in de tuin werken, zorg dan dat je één wordt met de natuur, dan zie je ze misschien.  


Nimf

Kom je een nimf tegen in je verhaal dan staat deze voor balans. Ze zorgen voor de natuur. Of het nu op het land is of op het water. Alles moet in evenwicht zijn. Het één kan niet zonder het ander. Is er iets in onbalans, dan zorgt dat voor conflict en oorzaak en gevolg. Deze dames die in dienst staan van ‘De Moeder’ en de ‘Universele Moeder’, hebben een drukke taak die ze met heel veel liefde en compassie doen. Loop je door de natuur, weet dat zij er zijn om alles in balans te brengen en te houden. 


Zeemeermin

Een zeemeermin in je verhaal betekend dat je omringt wordt door de vrouwelijke energie. Je verlangt naar innerlijke vrijheid en rust. De zeemeermin staan in nauw contact met de Waterengelen, de dolfijnen, walvissen en de Moeder Aarde. Ze helpen je mee om weer te aarden, je fladdert teveel van hier naar daar. De wereld van de zeemeermin ligt in de Waterwerelden van de Hemel. 


Hogere zelf

Je Hogere Zelf is een lichtlichaam dat boven jezelf staat. Het heeft het overzicht over al jouw levens. Het weet dus heel goed welke lessen jij nog wel en niet leren. Het weet welke emoties jij  mag loslaten en het weet de weg terug naar de bron, onze Vader en Moeder God.

Door goed naar jezelf te luisteren, kun je de energie van je Hogere Zelf opvangen. Soms zijn de lagen waardoor je Hogere Zelf  doorheen wil gaan verdicht, dan zal het een andere manieren vinden om jouw te bereiken. Daarom hebben wij als mens ook zoveel helpers/gidsen om ons heen.

Vaak zeggen we dan; ‘mijn opa of oma kwam door’. Vaak hoor je ook wel dat er een gids vanuit een andere wereld of leven, jouw de boodschappen door geeft. Maar het is de Hogere Zelf die deze boodschappen  via andere energieën doorgeeft.

Net zoals met jouw verhaal. Jouw Hogere Zelf heeft mij uitgekozen om in jouw verhaal en inzichten door te geven.

Is het niet leuk, hoe alles me elkaar verbonden is?


Christus bewustzijn

Het christus bewustzijn zit tussen onze hogere zelf en onszelf in.

Door bewust te worden van onze eigen goddelijkheid  en door inzichten te krijgen over ons denken en onze emoties. Door deze elke keer laagje voor laagje in te zien en op te ruimen, komen we net als Meester Jezus bij ons verlichting staat. Jezus zei: “alles via mij kom je bij onze vader”, en hij bedoelde daar mee het Christusbewustzijn. Als je Meester bent over het lijden, dan betekend het dat je een opgestegen meester bent geworden en dat je niet weer de lessen van dualiteit hoeft te leren. Je hebt dit overstegen en klaar. Wij als ziel moeten eerst dit bewustzijn weten te halen om uit de wereld van dualiteit te kunnen stappen.

 

Christus bewustzijn is het zelfde als je Boeddha schap gehaald te hebben. Je bent een Boeddha geworden.  


Gids

Een gids is iemand die jouw komt helpen in dit leven. Jullie kennen elkaar vanuit meerdere levens en hebben voordat jij terug ging naar Aarde dit afgesproken met elkaar. Vaak hoor ik dat je opa of oma jouw gids is of een vader of moeder die al vroeg in jouw jonge jaren is overgegaan. Maar vaak komt het voor dat je een vaste gids hebt die je kent uit een ander leven(s). Je hogere zelf geeft aanwijzingen en je gids volgt ze op. Je Hogere Zelf wijst je de weg via jouw gids(en). Luister goed naar je Gids, ze doen er alles aan om jouw te helpen.  


Draak

Een draak is een heel speciaal wezen en staat heel dicht bij de Bron net als de Engelen. Ze komen niet vaak voor in een verhaal, maar kom je een draak tegen dan ben je gezegend! Een draak brengt geluk, liefde voor jezelf en de medemens, en de draak kan je andere werelden laten zien. Werelden waarvan jij het bestaan niet afwist. Draken kunnen zelf je hele mind veranderen, maar dan wel tegoeden.

Wees niet bang voor de draak, de draken zijn lief, trouw en hebben een verbinding met jou als jij daarvoor open staat. Sluit ze in je hart en ze laten jou hun wereld zien.