SterrenkinderenVeel mensen hebben een onbeschrijfelijk heimwee naar een oord waar ze nog nooit geweest lijken te zijn.

Het gevoel niet van hier te zijn, het gevoel dat hun ouders misschien niet echt hun ouders zijn. 

Die mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen.

Zijn vaak zo moe dat zelfs de simpelste handeling al vermoeiend is.

Vaak stapelen lichamelijke klachten zich op, vooral in de nek, de rug en schouders en vaak zijn ze zomaar verdrietig,

vaak ook lijkt alles dat ze doen te mislukken of tegen te zitten.

Ze hebben vaak een gebrek aan eigen liefde, willen de wereld verbeteren, dromen over vreemde oorden, zijn vaak paranormaal begaafd, kunnen zomaar in huilen of in woede uitbarsten, en fantaseren vaak over een niet bestaande wereld of toekomst.

Ze hebben slaapproblemen, zijn stressgevoelig, hoog gevoelig, soms gedesoriënteerd, hebben vaak last van vals ontwaken of luciditeit, en een onbegrijpelijke heimwee.

Als je dit als lezer nu al herkent, zonder het artikel gelezen te hebben, dan behoor je mogelijk tot de groep mensen die in het bezit zijn van een oude ziel. Mensen die als boodschapper op de aarde zijn en die ons langzaam maar zeker moeten voorbereiden op de dingen die komen gaan.

Mensen die van verre komen, door ons sterrenkinderen of sterrenmensen genoemd.

Altijd zoekende in hun aardse leven, naar iets dat ze hier maar niet kunnen vinden.

Als u zich nu al herkent, of als je anderen hierin herkent, dan nemen we je nu graag mee op weg terug naar huis.

Vroeg je jezelf als kind soms af of je wel van hier kwam?

Zat je soms voor het open raam te staren naar de nachtelijke sterrenhemel en had je soms het gevoel niet van deze aarde te zijn? Dacht je dat je ouders misschien niet jouw echte ouders waren?

Dan kan het zijn dat je een sterrenkind bent.

Een sterrenkind ben je natuurlijk niet alleen door deze gedachten en gevoelens, er komt meer bij kijken.

Om zeker te weten of je een sterrenkind bent zou je jezelf eigenlijk helemaal moeten herkennen in dit artikel.

We weten zeker dat er velen onder jullie zijn die dat ook doen.

Dit is misschien wel het moment waarop jij als sterrenkind zult ontwaken of waarin je anderen als sterrenkind herkent.

Dacht je als kind ook dat je met dieren kon praten, en vonden anderen je soms een beetje vreemd.

Werd je gepest en hoorde je er niet echt bij en verzon je soms dingen die in de ogen van anderen vreemd gedrag waren, en had je in de ogen van anderen een te grote fantasie, dan gaat het er al steeds meer op lijken dat je een sterrenkind bent.

Deed je soms extreme dingen om de aandacht te trekken, dacht je wel eens aan zelfmoord maar wilde je eigenlijk toch leven en had je soms al huilende wat heimwee naar onbekende oorden of mensen?

Zie je soms beelden van buiten de aarde en ervaar je de grootsheid van de kosmos?

Heb je vaak zomaar verdriet, lukt het je moeilijk het verleden los te laten ook al denk je soms dat het je aardig lukt terwijl het in feite niet zo is? Als je al het bovenstaande herkend wordt de kans steeds groter dat je een sterrenkind bent.

Sterrenkinderen zijn ook vaak erg creatief, erg druk, maar maken helaas niet altijd alles af omdat ze zich al snel weer vervelen. Vaak doen ze van alles tegelijk en raken ze soms geëmotioneerd door de schoonheid van dingen en hebben soms moeite zichzelf te accepteren.

Vaak zijn ze trauma gevoelig en kunnen er zomaar uit het niets ware doodsangsten ontstaan of onverklaarbare somberheid of verdriet. Soms zullen ze zomaar moeten huilen.

Vaak zullen ze gedichten schrijven, waarin ze hun gevoelens onder woorden proberen te brengen.

Het zijn meestal ware levensgedichten.

Velen zijn Multi seksueel, omdat het vrouwelijke en mannelijk bij ze in evenwicht is en verenigd.

Soms ook lijken ze wat echt te acteren en sommigen spelen in hun eentje een soort solo toneelspel waarbij ze een triest type neerzetten en waarbij ze even helemaal opgaan in die kleine rol, die niemand van ze ziet.

Soms zingen ze daarbij, meestal melancholische teksten.

Vaak hebben ze wilde dromen en veel nachtmerries.

Vaak ook zijn de lucide of hebben ze last van extreem vals ontwaken waarbij ze denken wakker te zijn maar waarbij ze hun lichaam niet kunnen bewegen en waarbij er tijdens hun angstgegil geen geluid uit hun keel komt.

Vaak ook zien ze dan dreigende figuren of schaduwen of vreemde lichten.

Soms zien ze energieën en fantaseren ze over een tijd die ver in de toekomst ligt, of juist erg ver in het verleden.

Vaak gaat er veel fout in hun leven, lopen relaties vaak stuk na lange tijd en voelen ze zich onbegrepen en innerlijk eenzaam. Vaak zijn ze bang voor de toekomst, terwijl ze pijnlijke ervaringen uit hun verleden maar met moeite los kunnen laten.

Als dat gelukt lijkt te zijn hoeft er maar iets te gebeuren dat hen er weer aan herinnert en wekenlang zullen ze er erge last van hebben. Dat komt allemaal omdat ze nog niet accepteren dat ze een sterrenkind zijn.

Soms horen ze stemmen of een stem die zegt God te zijn, maar willen of kunnen ze dit niet accepteren of geloven.

Ook dan zijn ze nog niet helemaal ontwaakt.

Let wel, dat dit niet de stemmen zijn die psychiatrische patiënten vaak hebben en die hun opdrachten geeft die gevaarlijk voor henzelf of anderen zijn.

Deze psychosetoestand is niet te vergelijken met de innerlijke stemmen en contacten die sterrenkinderen hebben.

Veel sterrenkinderen kunnen slecht tegen veranderingen en hebben moeite met kiezen.

Soms wordt er ten onrechte het borderline syndroom bij ze geconstateerd omdat ze ook moeite hebben met opgelegde regels, verplichtingen en dwang en vaak zijn het zelf geboren leiders die anderen weten te vertellen wat te doen.

De meeste zullen slecht met geld om kunnen gaan.

Vaak zullen ze het gevoel krijgen dat er tijd ontbreekt, of dat de tijd weer eens voorbijgevlogen is.

Soms is dat echt zo. Sterrenkinderen leven namelijk enigszins tussen de tijd en de dimensies in.

In feite zijn het een soort reizigers.

Vaak hebben sterrenkinderen de neiging zich terug te trekken of er alleen op uit te trekken.

Vaak vertrouwen ze anderen te veel en vertellen ze hun te veel van henzelf, waardoor ze nogal eens verraden worden en bedrogen. Er wordt erg vaak misbruik van ze gemaakt.

Sterrenkinderen geven graag dingen weg, maar hebben wat moeite met ontvangen, al zijn ze vaak dol op hebbedingetjes. Sterrenkinderen houden bijna altijd van de natuur en lijken een aangeboren brede kennis te hebben.

Bijna van alles weten ze wel iets af, en vaak meer dan menig ander.

Hun wijsheid is vaak groot, zonder dat ze ervoor hebben geleerd of er veel over hebben gelezen.

Het zijn vaak ware leermeesters voor anderen. Vaak hoefden ze als kind niet echt te leren lezen en vaak schrijven ze slecht.

Taal is voor hen een vorm van communiceren, een vorm die eigenlijk een grote stap terug is voor ze omdat waar ze vandaan komen er een geheel andere vorm van communiceren bestaat.

Ze zijn heel actief, maar soms lijken ze te zijn op gebrand en doet alles hun pijn en zijn ze innerlijk zo moe dat ze het liefst weken zouden willen slapen. Maar dat is nu net wat ze maar zelden goed doen. Hun slaappatroon is vaak verstoord en soms liggen ze urenlang te piekeren of te denken.

Vaak hebben ze last van onrustige benen of armen en moeten ze zich even bewegen.

Overdag zijn ze soms wat gedesoriënteerd, en hebben soms wat last van epileptische verschijnselen.

Ze voelen zich soms ontworteld of zweverig, of hebben het gevoel niet meer te weten wat ze willen of waar ze thuishoren.

Soms praten ze wat in zichzelf. Naar mate ze ouder worden zal dit steeds sterker worden.

Eerst zijn het woordjes, later hele gesprekken.

Dat gebeurt vaak als ze kwaad zijn op zichzelf of teleurgesteld in zichzelf of als ze zichzelf moed in willen praten of om onmogelijke tekenen vragen. Soms denken ze dat ze gewoon gek zijn.

Maar dat zijn ze zeer zeker niet, ze zijn alleen nog niet bewust ontwaakt!

Soms waren ze dat even maar dwalen ze later weer af om later weer op hun pad terug te komen, als ze er klaar voor zijn!

Soms schuwen ze groepen met mensen al vinden ze het leuk om dingen voor mensen te organiseren.

Of ze het willen of niet, vaak staan ze in het middelpunt van de belangstelling, positief of negatief.

Soms zijn ze bang om vergeten te worden als ze dood zouden gaan.

Vaak overkomt hun veel kleine ongelukjes of ware rampen die ze steeds weer weten te overleven.

Als kind hebben ze vaak alle kinderziektes wel gehad.

Later hebben ze vaak last van gewricht klachten, zwakke spieren of spierbanden, zwakke botten, nekpijn, pijn in de onder of boven-rug, of beiden, soms wat evenwichtsstoornissen of andere klachten aan het hoofd.

Vaak hebben ze moeite te aarden of zich af te sluiten.

Helaas blijken velen vaak ernstig ziek te worden, doordat ze te weinig zichzelf echt hebben kunnen uiten en te lang niet ontwaakt zijn. Soms zijn ze dat wel en slaan ze door.

Het is dan belangrijk om te aarden en ook van tijd tot tijd gewoon mens te kunnen zijn.

Als ze zich niet kunnen uiten of doorslaan kunnen ze explosief reageren.

Hun boosheid komt dan vaak heel onverwachts uit het niets opzetten.

Waardoor ze soms extreem kwetsend kunnen zijn, omdat ze als de beste weten hoe ze moeten kwetsen.

Vaak kwetsen ze juist degene waarvan ze het meeste houden.

Soms gebruiken ze zelfs geweld, of hebben de neiging of de gedachte daartoe.

Ze zijn soms wat onverschillig en lijken dan veel van hun gevoel verloren te hebben.

Dit zijn echter momenten die zo nu en dan terug kunnen komen.

Op die momenten lijken ze niets meer leuk te vinden en vervelen ze zich vaak, ondanks dat er veel te doen is.

Soms is er een ware doodsangst en zijn ze erg bang om dood te gaan of ziek te worden.

Vaak zijn ze ook bang voor artsen en ziekenhuizen, maar juist weer niet voor dingen die met de dood te maken hebben.

Ze lijken sterk t egeloven in een leven na de dood, er bijna van overtuigd te zijn en toch zijn ze vaak banger voor de dood dan mensen die daar niet in geloven.

Vaak hebben ze veel kennis over vorige levens.

Veel van die levens lijken ze geleefd te hebben in de middeleeuwen, de Romeinse tijd of de Egyptische tijd.

Vaak weten ze ook erg veel over die tijden en houden er soms een eigen mening op na, waarvan ze zelf weten dat het zo gegaan is. Alsof ze erbij waren. In feite zijn dit herinneringen aan thuis, waar veel dingen lijken op dingen uit een aards verleden, tijden waarin de kennis van de goden nog op aarde aanwezig was.

Het moeilijkste gevoel is het gevoel van heimwee.

Sterrenkinderen kunnen een sterk en overweldigend verlangen voelen om de planeet te verlaten en naar huis terug te gaan.

Het is niet te vergelijken met zelfmoordgevoelens, want ze willen zeer zeker niet dood!

Al gebeurt het wel eens dat sterrenkinderen in hun jonge jaren aan zelfverwonding hebben gedaan, zichzelf zeg maar opzettelijk verwondde om aandacht te krijgen.

Toch willen sterrenkinderen juist leven al voelen ze vaak heel sterk het naderende einde van de wereld.

Ze bezitten ook vaak helende eigenschappen en zijn in staat anderen te helpen zoals niemand anders kan.

Soms denken ze iemand anders te zien als ze in de spiegel kijken of zien ze hun ogen veranderen.

Het zijn tekenen dat ze op het punt staan hun ware ik te ontdekken.

In tijden dat ze haastig op zoek daarna zullen ze soms ook dromen over spiegels waarin ze zichzelf willen zien.

Zolang ze niet bewust zijn, zal dat in de droom niet lukken.

Als je jezelf hebt herkend dan ben je zeer zeker al eerder geboren op een planeet zo ver van hier.

Je bent hier op aarde met een taak. Hoe klein en onbelangrijk die ook lijkt, in feite is hij heel groot.

Vergeet niet dat al die onbelangrijk lijkende individuele sterrenkinderen gezamenlijk de wereld veranderen.

Net zoals een enkele druppel water niet door de gehele mensheid zal worden opgemerkt, maar slechts door die ene die hem op zijn hoofd krijgt. Toch zijn al die druppels heel belangrijk, want samen lessen ze onze dorst en houden ze ons in leven.

Samen vullen ze oceanen.

Al die druppels samen zou de aarde onder water kunnen zetten of doen uitdrogen als ze verdwijnen.

Gezamenlijk zijn ze een ongelofelijke kracht.

Sterrenkinderen maken deel uit van die kracht maar ook hun boodschappen aan individuele zijn van groot belang.

Ze zijn nodig op deze aarde om anderen te helpen in hun overgang naar een nieuwe wereld, een nieuwe vorm van bestaan.

Ze zijn nodig om de mensheid voor te bereiden om hun reis terug naar huis. Ze zijn de ware leermeesters.

Ze kunnen zich eenzaam voelen en eenzaam zijn op hun reis, maar ze zullen nooit echt alleen zijn.

Sterrenkinderen kunnen anderen vaak alles laten geloven dat ze willen, en ook laten doen.

Tegen een sterrenkind zeg je maar zelden nee, wat deze ook vraagt, ook al snap je soms niet dat je het hebt gedaan. Sterrenkinderen kennen geen middenweg in hun leven, alles is extreem.

Ze hebben mensen die hun bijna aanbidden of mensen die hun extreem haten, ook al kennen ze deze mensen helemaal niet eens persoonlijk.

Veel sterrenkinderen zien beelden van een vervallen en vernietigde aarde waarin ze gezamenlijk als onze redder lijken op te treden. Vaak hebben ze het gevoel dat allemaal al meegemaakt te hebben, alsof alles nu opnieuw gebeurt.

Vaak ook hebben ze een gevoel van naderend onheil, van iets groots dat staat te gebeuren, zonder dat ze het kunnen verklaren. Vaak combineren ze iedere vorm van geloof tot eentje die hun en velen het beste passen.

Ze zijn als het ware allemaal een deel van de teruggekeerde Christus. Maar hoe ziet u die terugkeer?

Er staat toch echt in de bijbel dat Christus komt als een dief in de nacht.

Christus kan dus niet aanwezig zijn. Maar dieven komen lang van tevoren kijken wat er te halen valt en zijn onopvallend al lang aanwezig. Een dief in de nacht moet ons duidelijk maken te waken, want als hij komt is er geen tijd meer om te redden wat er te redden valt, te veranderen wat we al lang hadden moeten veranderen.

Er staat ook in de bijbel dat hij zal neerdalen op aarde en dat onder zijn voeten een wolk zichtbaar zal zijn en dat bij het neerkomen op aarde de grond zal openbarsten en zijn teken tot ver in de hemel zichtbaar zal zijn.

Doet u dat niet denken aan een raket, een meteoor of astroïde?

Ze hebben allemaal een pui, van rook onder de voeten, doen allen de grond openbarsten en hun rook of stofpluim zal tot hoog in de hemel reiken en zichtbaar zijn.

Maar ook andere geloven hebben dergelijke voorspellingen waarvan vaak alleen sterrenkinderen ons de ware betekenis en vertaling kunnen geven. Ze voegen alles samen tot een wonderlijk geheel, om ons voor te bereiden op de totale verandering en de lange reis terug naar huis.

Die verandering zullen we allemaal meemaken, of we nu nog leven of niet.

Er staat immers ook geschreven dat de doden weer tot leven gewekt zullen worden.

Sterrenkinderen weten als geen ander dat hiermee onze werkelijke ik word bedoeld, onze ziel, de gene die we in werkelijkheid zijn. Niet het lichaam waar in we tijdelijk zitten.

Sommige sterrenkinderen hebben een DNA dat anders is dan die van een gemiddeld mens.

Sterrenkinderen lijken elkaar ook op te zoeken en te vinden. In ieder land op aarde lijken zich groepen te vormen van sterrenkinderen en iedere groep lijkt een ouderling te hebben, het is het meest wijze sterrenkind uit de groep.

Dat sterrenkind zal de andere sterrenkinderen begeleiden in hun taken, de mensheid bewust te maken en klaarte maken voor hun grote reis terug naar huis.

Herkent u zichzelf als sterrenkind, dan is het nu tijd om te ontwaken en uzelf te accepteren. Onvoorwaardelijk!

U bent nodig, nu meer dan ooit. Zelfs als er voor u geen morgen meer zal zijn, dan nog zal uw ziel hier zijn werk doen en anderen die nog wel stoffelijk zijn begeleiden, sterrenkind of aardse ziel.

Vergeet daarom ook nooit de sterrenkinderen die van ons hen zijn gegaan.

Ik zeg tot alle sterrenkinderen die zichzelf nu pas herkennen, ik heet u welkom!

Bent u een sterrenkind of bent u iemand die hun wijze woorden aanhoort en hun grote gaven mag aanschouwen?

Gaat u terug naar huis of blijft u aan het begin van de grote reis verslagen achter om te wachten op iets dat nooit meer zal komen? Ik zeg u, de tijd is nu gekomen dat ook u zich klaar moet maken, aardse ziel en sterrenziel, want de tijd komt nader dat de grote reis zal worden aangevangen.

Het inschepen is al begonnen, zorg dat er ook voor u een plaatsje zal zijn op deze lange weg terug naar huis.

 

 

Bron: Onbekend

Laat gerust een reactie achter...

Reactie schrijven

Commentaren: 0
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding
Voor meer  info, klik op afbeelding
Voor meer info, klik op afbeelding

Schrijf Medium Jolanda Rhijnsburger Epen Limburg